AgroDimark

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Dikamba 577,9 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 300ml, 1l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja
Selektivni, translokacioni hormonski herbicid, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza

Primena:
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENEVREME PRIMENE VREME PRIMENE
kukuruz  0,5 – 0,7 l/ha Kada je kukuruz u fazi razvoja 3-5 listova a korovske vrste sa razvijenih 2 do 6 listova.

Mehanizam delovanja:

Usvaja se listom i korenom, kreće se naviše i naniže u biljci. Deluje poput indolsirćetne kiseline i izaziva kovrdžanje listova i nekroze.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korovske vrste :
1 ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia )
2 štir bljutavi (Amaranthus blitoides )
3 štir obični (Amaranthus retroflexus )
4 vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus )
5 pepeljuga (Chenopodium album )
6 konica obična (Galinsoga parviflora )
7 dvornik veliki (Polygonum lapathifolium )
8 pomoćnica obična (Solanum nigrum )
9 gorčika (Sonchus spp .)
10 čistac jednogodišnji (Stachys annua )
11 boca obična (Cirsium arvense )

MBT(maksimalni broj tretiranja): 1

KARENCA: OVP

PLODORED: Bez ograničenja

MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg): 0,5 – kukuruz

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket