AgroCIRAM

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : breskva
Klasa: Fungicid preventivnog delovanja

Aktivna materija: Ciram 800 ± 25 g/kg

Formulacija: WP- kvašljivi prašak

Pakovanje: 500 g

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 – breskva

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Breskva 0,25-0,35% (25-35g na 100m²) Preventivno tretiranje u toku mirovanja vegetacije (faze 03-09 BBCH skale)

Mehanizam delovanja:

agro CIRAM je nesistemični, kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem. Inhibira disanje, tj. SH enzime i enzime koji sadrže bakar. Pripada grupi ditiokarbamata i gljive ne razvijaju rezistenciju na ovu aktivnu materiju.

Spektar delovanja:

Namenjen je suzbijanju prouzrokovača kovrdžavosti lista kod breskve (Taphrina deformans).

Preporuke i napomene:

Može biti fitotoksičan za biljke osetljive na cink, kao što je duvan i biljke iz familije Cucurbitaceae. Ne meša se sa preparatima na bazi bakra, insekticidima kisele reakcije i uljnim formulacijama. Primena uz utrošak vode od 1000l/ha.Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Jako otrovan za vodene organizme i ptice, a praktično neotrovan za pčele. Deluje nadražujuće na kožu i oči, te je neophodno nositi zaštitnu opremu pri primeni preparata.

MBT:  3

MDK(mg/kg):  0,1 – breskva

Fungicidi

Agromarket