Bela trulež soje – Sclerotinia sclerotiorum

Zaraženi mogu biti svi nadzemni delovi biljaka kotiledoni, stabljika, listovi, mahune i seme.
Zaraza stabljika uočava se oko nodija najčešće na visini 10 do 50 cm iznad zemljišta. Tkivo stabljike se razmekšava te je sprečen protok vode i hraniva što ima za posljedicu venjenje zaraženih biljaka. Prisustvo belog micelija i razvoj sklerocija karakteristika su ove gljive.

Suzbijanje : Setva zdravog semena, plodored, suzbijanje korova.

bela-trulez-soje-1

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćeni materijal : “Bolesti ratarskih kultura” autor: Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić