Callisto

Klasa: Herbicidi
Aktivna materija: Mezotrion 480g/l
Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija
Pakovanje:
Proizvođač:
Karenca: OVP
Plodored: Za većinu biljnih vrsta bez ograničenja osim za šećernu i stočnu repu, spanać, grašak i pasulj, koji se mogu sejati tek u drugoj godini po primeni.
Selektivni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih biljaka u silažnom i merkantilnom kukuruzu, primenom u PRE-EM ili POST-EM tretmanu

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
kukuruz 0,25 – 0,30 l/ha PRE-EM (posle setve a pre nicanja)
kukuruz 0,2 – 0,25 + 0,1% okvašivač POST-EM (po nicanju) i do 8 -10 razvijenih listova kukuruza

Mehanizam delovanja:

Callisto se lako usvaja preko lišća, izdanaka i korena i translocira kroz biljku ksilemom i floemom.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje korovske vrste:
1 ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia )
2 vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus )
3 ptičiji dvornik (Polygonum aviculare )
4 veliki dvornik (Polygonum lapathifolium )
5 obični dvornik (Polygonum persicaria )
6 pomoćnica obična (Solanum nigrum )
7 boca obična (Xantium strumarium )
8  štir obični (Amaranthus retroflexus )
9 tatula obična (Datura strumarium )
10 pomoćnica obična (Solanum nigrum )
11 pepeljuga obična (Chenopodium album )
12 samonikli suncokret(Helianthus annuus ).
Višegodišnje korovske vrste:
1  palamida (Cirsium arvense )

PREPORUKE I NAPOMENE: Izuzetno fleksibilan u pogledu mogućeg mešanja sa drugim herbicidima (na bazi acetohlora,terbutilazina, metolahlora i sulfoniluree). Deo preparata koji ostane na zemljištu nije izgubljen, on čeka korove koji niču. Dugo rezidualno delovanje preko zemljišta je dodatna prednost. Callisto ima potpuno novi način delovanja u odnosu na do sada korišćene herbicide. On suzbija korove tako što sprečava sintezu amino-kiselina, tako da ne može doći do pojave ot- pornosti korova i smanjenog delovanja. Callisto se usvaja u biljke korova velikom brzinom. Kiša koja padne već posle dva časa od tretiranja nema nikakvog uticaja na spiranje sa lista i smanje- nje efikasnosti preparata. Ovaj herbicid takođe brzo i deluje. Već posle 24 h od primene mogu se zapaziti prvi simptomi delovanja na korovima u vidu pojave bledila na listovima, kada korovi prestaju da rastu i usvajaju vodu i hranu. Već posle 5-7 dana od primene korovi se u potpunosti suše i uginjavaju.Callisto se može samo jednom upotrebiti na istoj površini u toku godine ili 2 puta ukoliko se prvi put primeni posle setve, a pre nicanja, a drugi put nakon nicanja kukuruza.

MBT(maksimalni broj tretiranja): 2

KARENCA: OVP

PLODORED: Za većinu biljnih vrsta bez ograničenja osim za šećernu i stočnu repu, spanać, grašak i pasulj, koji se mogu sejati tek u drugoj godini po primeni.

MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg): 0,02 – kukuruz

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket