Crvena kupusna stenica – Eurydema ventrale

Štete usevima nanose i mlade i odrasle stenice. Crvena kupusna stenica napada podjednako kupus, kelj, karfiol, kelerabu, rotkvice i druge biljke kupusnjace. Svojom rilicom stenice ubadaju lisno tkivo koje na mestu uboda pocinje da bledi. U sušnim godinama oštecene mlade biljke se sasušuju, a razvijene, kod kojih je glavica pocela da se formira, trunu. Pri jacem napadu veliki deo kupusišta može potpuno da strada, narocito u vreme toplih i sušnih leta.

Životni ciklus : Prezimljava kao odrastao insekt ispod opalog lišca i plitko ispod zemlje u raznim biljnim ostacima. Rano u prolece,sredinom marta, pojavljuju se prezimele stenice,a njihovo izlaženje iz zimskog skrovišta traje sve do sredine aprila. U početku se hrane korovskim biljkama, a potom prelaze na zasađene biljke. Odrasle ženke posle parenja polažu jaja u dva reda-obično po šest komada u redu. Jedna ženka položi 60-80 jaja. Za 7-10 dana iz jaja se izlegu mlade stenice koje po svom izgledu podsećaju na odrasle s tim što imaju svetlonarandžastu boju tela.

Ocena inteziteta napada i štetnosti vrši se na osnovu pregleda napadnutog useva, utvrđivanjem procenta zaraženih biljaka. Manji broj stenica na mladom rasadu mogu pričiniti veće štete od istog broja na već razvijenim biljkama. Intezitet štetnosti u jakoj meri zavisi od vremenskih prilika. Ovim stenicama pogoduje vreme toplih i sušnih letnji perioda. Radi signalizacije  potrebe i termina suzbijanja potrebno je pratiti pojavu i brojnost imaga početkom aprila, te pojavu i brojnost larvi i imaga tokom vegeacije.

Mere borbe: Štetočina se lako uočava na biljkama,jer je aktivna preko celog dana. Kada se primete na biljkama kupusa,kelja ili karfiola, odmah treba preduzeti mere suzbijanja. U tu svrhu se mogu primeniti preparati Fenitrotion EC-50, zatim Zolone Liquid EC, Piricid i Pyrinex 48 EC, Malation E-50, Actelic -50 EC, kao i drugi insekticidi sa kontaktnim i digestivnim dejstvom. Pri izboru preparata potrebno je voditi računa o roku poslednje primene-karenci, a pri radu se strogo pridržavati priloženog uputstva. Rastvoru preparata obavezno dodati sredstvo za poboljšanje lepljivosti.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura:  “Crvena kupusna stenica (Eurydena ventale)” prilog PSSS Jagodina autora: Ružica Đukić preuzeto sa sajta: Agropartner , “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac