Gardentop

Klasa: Rodenticidi

Aktivna materija: Bromadiolon 0,005 g/kg

Formulacija: RB – mamak za direktnu primenu

Pakovanje: 200 g

Proizvođač: Zapi

Karenca: Za skladišta nije potrebno normiranje

Primena :
ŠTETOČINA KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kućni miš -skladišta 10 g mamka (jedna kesica) pojedinačno rasuti mamak, 10-50 g po tacni po pojavi u blizini legla i puteva kojima se kreću
Poljska voluharica, poljski miš – u polju 10-20 g (1-2 kesice) po aktivnoj rupi za I-III kategoriju brojnosti po pojavi
Poljska voluharica, poljski miš – u polju 20-30 g (2-3 kesice) po aktivnoj rupi za IV kategoriju i kalamitet po pojavi
Sivi pacov, crni pacov – skladišta 100-150 g mamka (10-15 kesica) po tacni, stavljanjem na zaklonjena mesta, 7-10 tacni na površini 250-300 m² po pojavi

Mehanizam delovanja:

Rodenticid Gartdentop pripada drugoj generaciji “kumarinski rodenticidi” koji sprečava koagulaciju krvi kod glodara

Spektar delovanja:

Namenjen je suzbijanju:
1 crnog (Rattus rattus) i sivog pacova (Rattus norvegicus )
2 kućnog miša (Mus musculus )
3 poljske (Microtus arvalis ) i vodene voluharice (Arvicola terestris )

Ostalo

Agromarket