Gubar – Lymantria dispar

Štetna je gusenica. Pupoljci i lišće su izgriženi a kasnije je lišće izgriženo sve do nerava. Golobrst se vidi izdaleka – stabla izgledaju kao za vreme mirovanja vegetacije. Tipičan je polifag. Pretežno napada šume, ali i voćnjake pored šuma. Najradije se hrani listom hrasta, a u voćnjacima najviše vole jabuku, šljivu i trešnju(ne vole lipu i krušku). Spada u periodičnu štetočinu koja se javlja na svakih 4-10 godina, a oštećenja traju 2-3 godine.

Životni ciklus: Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljuje u stadijumu jajeta u jajnim leglima na stablu i donjim većim granama (najčešće na južnim stranama debla i visini oko 4m). Jajna legla su nepravilno okruglog oblika i sastoji se od 80 do 120 jaja i svako je uvijeno u dlačice sa trbuha ženke i time se zaštite od niskih temperatura.

Pojava gusenica kreće od aprila i traje do kraja maja (odvija se po slojevima). Gusenice se prenose vetrom zahvaljujući dugim gustim dlakama. Starije gusenice su proždrljive i nakon mesec i po do 2 meseca ishrane traže pogodno mesto za preobražaj. Lutke se formiraju u pukotinama pod korom debla ili grana ili između zapredenog lišća. Nakon dve nedelje (polovinom juna) javljaju se prvi leptiri. Leptiri su polno zreli i ne hrane se. Polna diferenciranost prema izgledu i ženke ne lete. Nakon kopulacije dešava se ovipozicija, a tokom avgusta događa se embrionalno razviće, međutim gusenice ne napuštaju jajni horion do proleća naredne godine.

Suzbijanje : Mehaničke mere podrazumevaju skidanje ili natapanje jajnih legala naftom ili petrolejem, ali danas se suzbija virusima poliedroze. U progradaciji se koriste preparati na bazi Bacilus thuringiensis var. Kurstaki u fazi kada prve gusenice dostignu uzrast L3. U gradaciji se koriste insekticidi IGR ili na bazi emamectina, spinosada indoksakarba i slični.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst iz skripte nepoznatog autora