Kruškin smotavac – Cydia pyrivora

Gusenice prave štete na isti način kao i jabukin smotavac, ubušuju se u plod.Razlika u odnosu na jabukinog je u tome što na izlaznom otvoru nema crvotočine. Oštećene letnje sorte mogu biti pri povoljnim uslovima napadnute gljivom Sclerotinia fructigena, te brzo trule, dok zimske sorte brže zarastaju. Na jednom plodu potpuno razviće može da ima samo jedna gusenica, iako se može naći i više gusenica na istom plodu.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Prezimi kao gusenica u L4 ili L5 stadijumu, u zemlji do dubine od 5 cm, biljnim ostatcima ili u pukotinama kore drveta.  Krajem maja ili početkom juna prezimele gusenice se preobrate u lutku, ali čak 20% populacije prezimelih gusenica može da uđe u dvogodišnju dijapauzu. Nakon dve nedelje (sredinom juna) počinje pojava leptira, kopulacija i polaganje jaja i traje oko mesec dana. Jaja polažu na plodove kruške u gornjoj trećini krošnje gde se inače kreću. Gusenica (L1) prodire u plod i za mesec dana završava razviće i početkom avgusta izlazi iz ploda i formira kokon na zemlji ili na stablu.

Cydia pyrivora-napad

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić