Kupusna muva – Phorbia brassicae

Ponekad može u potpunosti da uništi rasađeni usev kupusnjača tokom maja meseca. Naročito je opasna štetočina za rani kupus, karfiol, kelerabu. Na jednoj biljci može se naći veći broj larava koje mogu dovesti do potpunog propadanja useva u mlađem razvojnom stadijumu kupusnjača.
Oštećene biljke gube turgor, dobijaju ljubičastu boju i lako se čupaju.

Životni ciklus : Štetočina ima 2-3 generacije godišnje. Prezimljava u stadijumu lutke, a odrasli insekti se  pojavljuju u aprilu, a naročito tokom maja. Korovske biljke su im pogodne za ishranu. Nakon parenja ženke polažu veliki broj jaja (100-150) jaja na korenov vrat ili ispod grudvica u blizini biljaka. Posle 3-8 dana pile se larve koje se mogu naći na korenu kupusa i koje su žuto-bele, apodne-bez nogu, sa atrofiranom glavom. Kada odrastu veličine su 7-8 mm.Razvoj larve traje do 35 dana, a potom se pretvaraju u lutke koje su buretaste, smeđe boje i dužine 6-7 mm. Lutke se mogu naći na dubini do 20 sm na korenu ili u zemljištu. Odrasli insekti nove
generacije sreću se krajem juna.

Veoma je važno kontrolisati prisustvo jaja i piljenje larvi naročito na površinama gde se ne poštuje plodored ili se kupus sadi u blizini površina gde je prethodne godine bila neka kupusnjača ili u blizini površina gde je prethodne godine bila uljana repica gde ova štetočina takođe može da prezimi.
Osnovna mera borbe je poštovanje plodoreda kao i nepesticidna mera – pokrivanje rasađenog kupusa u vreme leta imaga ove štetočine agrotexstilom ili insekticidnim mrežama. Ukoliko se primeti prisustvo štetočine ili već prisutna oštećenja, intinzivnim navodnjavanjem i povećanom ishranom biljaka štete se mogu ublažiti.
Prema našim iskustvima  suzbijanje se može raditi primenom insekticida kroz sistem za navodnjavanje primenom insekticida na bazi tiametoksama ili insekticidi na bazi dve aktivne materije hlorpirifosa i piretroida u koncentraciji 0,15% i to oko 50 mililitara po biljci. Veoma dobri rezultati se dobijaju potapanjem rasada kupusnjača u 0,3% rastvor preparata na bazi tiametoxama i imidakloprida  u trajanju 10 minuta.

preuzeto sa sajta Poljoprivredna Savetodavna Služba AP Vojvodine