Mala orahova vaš – Chromaphis juglandicola

Napada lišće na naličju. Takvo lišće žuti, a kod jačeg napada i prevremeno otpada. Kvalitet i prinos oraha se smanjuje.

Životni ciklus : Prezimi kao zimsko jaje. Odrasli žive na naličju lišća, obično uz žile. Iz zimskih jaja razvija se vaš osnivačica tokom aprila i na početku maja. Hrani se na pupoljcima i mladim listovima. Prvu generaciju i njihovo potomstvo kroz proleće i leto čine krilate, partenogenetske, viviparne ženke sve do trenutka kad dođe vreme za seksualnu reprodukciju. Seksualni oblici javljaju se septembar-novembar. Ženke polažu jaja na koru mladica, na bazu pupoljaka ili na lišće.

Pripremio i adaptirao : dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet sa sajta : Pinova