Orahov savijač – Cydia amplana

Lišće napadnuto gusenicama se uvija prema unutra. Mogu napasti i mlade plodove koji onda otpadaju. Gusenice druge generacije uzrokuju “crvljivost” plodova.

Životni ciklus : Ima dve generacije godišnje. Prezime odrasle gusenice ispod kore. Leptiri se javljaju u proleće kada odlažu jaja na naličje lišća. Iz jaja se razvija gusenica koja se hrani na lišću, a može napasti i mlade plodove. Odrasli leptiri se ponovo javljaju sredinom leta i odlažu jaja na plodove. Iz njih će se razviti gusenice druge generacije. Jedna gusenica može da ošteti nekoliko plodova.

Pripremio i adaptirao : dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet sa sajta : Pinova