Plamenjača šećerne repe – Peronospora farinosa

Prvi znakovi se javljaju rano u leto, jun mesec. Najmlađi listovi u srcu su žućkasti, zadebljali i deformisani sa kratkim peteljkama, mesnati su i lomljivi, a ivica im se savija na dole, mnogi i pocrne i odumiru.
Moguća pnovna pojava u jesen kod najbujnijih repa.
Na donjoj strani lista se formira široka beličasta , kasnije sivoljubičasta prevlaka, konidije iz konidiofora. Naslage konidiofora nastaju noću i pri rosi.

Micelije gljive se probijaju kroz tkivo liske i peteljke, te zalazi kasnije u srce i korena gde prezimi. Ponekad dopre i u tkivo perigona i tu formira OOSP (u semenu) i tako se prenosi.

Suzbijanje : Odvojeno gajenje semenske i industrijske repe, kontrole u prvoj godini, pa se zaražene iskopaju, a u drugoj godini se zaraženim prelomi lišće a glava zatrpa u zemlju.

Preuzet tekst “Fitopatologija” autora : Tisa Vizek