Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje u stočarstvu po košnici pčela ostvaruje na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac

Uz zahtev se podnosi  izvod iz evidencije o registraciji pčelinjaka i pčelinjih društava na gazdinstvu iz Centralne baze podataka o obeležavanju životinja, overen od strane ovlašćene veterinarske organizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, kao i kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja overena od strane nadležnog veterinarskog inspektora.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela podnosi se za svaku kalendarsku godinu do31. avgusta tekuće godine, na Obrascu – Zahtev za podsticaje po košnici pčela za _____ godinu

Pravilnik o pravu na podsticaje po kosnici pcela

preuzeto sa : Uprava za agrarna plaćanja