Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za proizvodnju konzumne ribe

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje ostvaruje za proizvedenu konzumnu ribu koja je isporučena pravnom licu, odnosno preduzetniku koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe, odnosno prometom ribe na malo na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac.

Uz zahtev podnosi se:
1 kopija prijemnice izdate od strane pravnog lica; odnosno preduzetnika koji se bavi rasecanjem i preradom mesa ribe; odnosno prometom ribe na malo koji ima odgovarajući objekat odobren u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i koji je upisan u Centralni registar objekata; u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane;
2 kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja overena od strane nadležnog veterinarskog inspektora;
3 izjava pravnog lica; odnosno preduzetnika o količini primljene konzumne ribe koja je data na Obrascu 2 – Izjava pravnog lica; odnosno preduzetnika o količini primljene konzumne ribe;  koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu do 31. decembratekuće kalendarske godine na Obrascu 1 – Zahtev za podsticaje za proizvodnju konzumne ribe za _____ godinu.

Pravilnik za proizvodnju konzumne ribe

preuzeto sa : Uprava za agrarna plaćanja