Ribizlin crv – Nematus ribesii

Hrane se na rubovima listova, i mogu u potpunosti da dovedu do defolijacije kada su prisutne u velikom broju. Tokom jedne godine ovaj insekt može razviti više generacija, i to velikom brzinom, što zahteva disciplinovanost u merama suzbijanja.

Suzbijanje : Larve se mogu suzbijati malationom ili nekim sličnim insekticidom.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

tekst preuzet sa sajta : Poljoberza autora  Časopis Povrtarski Glasnik