Trešnjina osica – Caliroa cerasi

Napada trešnje i kruške , ređe višnje , šljive i dunje. Larve izgrizaju samo zelene delove parenhima između žila i žilica lista gde ostaje samo prozirna kožica u obliku mrežice ( čipke ) . Oštećeni delovi lišća nekrotiziraju i posmeđe .

Životni ciklus : Ima dve generacije godišnje pa se pagusjenice osim u proleće javljaju na lišću i krajem leta ili početkom jeseni. Odrasli se javljaju u maju-junu , zavisno od geografske zone . U severnim krajevima let traje i do 2 meseca , dok na jugu traje mesec dana . Ženke se javljaju sa zrelim jajima koje odlažu na naličje lišća . Na jednom listu može se naći 20-30 jaja odloženih od više različitih ženki . Jedna ženka položi do 75 jaja . Razvoj jaja traje jednu do dve nedelje . Iz jaja se razvije larva – pagusjenica pokrivena je sluzi . Sluz pocrni od izmeta . Tom crnom sluzi larva je potpuno pokrivena , te se ne vidi , što dovodi u zabunu neupućene , koji misle da se radi o puževima.Pagusenice narastu do 10 mm , a imaju tri para grudnih i sedam pari trbušnih nogu . Zelenkaste su boje . Kretanjem ostavljaju sluzavi trag .Pagusjenica koja se hrani na lišću sledećih 15-28 dana. Nakon hranjenja , larve padaju na zemljište gde se kokone.

Suzbijanje : U slučaju jačeg napada suzbija se insekticidima na bazi fosalona , diazinon , malation , fention , dimetoat , deltametrin i dr. Pri primeni insekticida treba voditi računa o pridržavanju karenci jer se prva generacija na trešnji i višnji suzbija blizu roka berbe, a druga generacija na kruškama takođe se suzbija u vreme koje je blizu berbe.

Pripremio i adaptirao : dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzeti tekstovi sa : sajta Pinova i “Poljoprivredna entomologija” Milan Maceljski