Betanal maxxPro

Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa
Klasa: kontaktni i translokacioni selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu šećerne repe.
Aktivna materija: desmedifam 47g/l, etofumesat 75g/l, fenmedifam 60g/l, lenacil 27g/letofumesat 112 g/l
Formulacija : uljna disperzija – OD
Karenca: obezbeđena vremenom primene preparata u usevu šećerne repe.

Primena preparata Betanal maxxPro:
trokratno- 1,25+1,25+1,25 l/ha, ili 1,5+1,5+1,5 l/ha, zavisno od zakorovljenosti i mogućeg kombinovanja sa drugim herbicidima. Prvo tretiranje izvesti kada je većina korova u fazi kotiledona, bez obzira na fazu porasta šećerne repe, drugo i treće tretiranje po potrebi, obično u razmaku od 5-14 dana, kada se pojavi novi talas korova.
Utrošak vode 200-400 l/ha.
Broj tretiranja u toku godine  tri puta, primenom podeljene doze.

Spektar delovanja Betanal maxxPro:

jednogodišnji uskolisni (travni) korovi
proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
jednogodišnji širokolisni korovi
štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
štir obični (Amaranthus retroflexus)
vidovčica crvena (Anagallis arvensis)
vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
pepeljuga obična (Chenopodium album)
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
tatula obična (Datura stramonium)
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum)
dvornik obični (Polygonum persicaria)
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
čistac jednogodišnji (Stachys annua)
gorušica poljska (Sinapis arvensis)
kereće grožđe (Solanum nigrum)

Mehanizam delovanja : Betanal maxxPro je kombinacija čak četiri aktivne materije: desmedifama, fenmedifama, etofumesata i lenacila. Fenmedifam i desmedifam korov usvaja putem lisne mase, dok etofumesat usvaja putem izdanaka korova kao i korenovim sistemom. Fenmedifam i desmedifam inhibiraju transport elektrona u procesu fotosinteze. Etofumesat sprečava deobu ćelija, metabolizam lipida i razvoj meristema. Četvrta aktivna materija, lenacil, koja se usvaja i korenom i listom, ovde ima posebnu ulogu. Naime, ovaj herbicid je kreiran po novoj unapređenoj tenologiji gde je prava uloga lenacila aktivacija samog herbicida – svojim delovanjem na korovske biljke kroz blokiranje stominih otvora, lenacil zapravo pospešuje i ubrzava delovanje osnovnih aktivnih materija. Ovo ima za posledicu brže propadanje korova u odnosu na standardne herbicide.

Preporuke i napomene : 

Pre setve narednih useva zemljište bi trebalo preorati na najmanje 20 cm dubine;
Preporučuje se primena kada su temperature ispod 25 °C;
Kada je šećerna repa u stresu (napad štetočina, duži period hladnog i kišovitog vremena, mraz, velika temperaturna kolebanja, neodgovarajuća dubina setve itd.) sačekati sa tretiranjem 1 do 3 dana;
Ukoliko dođe do propadanja tretiranog useva šećerne repe, na istoj površini te godine se mogu sejati šećerna i stočna repa, cvekla, grašak, pasulj, kukuruz, lucerka. Svakako, kao mera predostrožnosti, preporučuje se oranje na dubinu od 15-20 cm;
Za vreme tretiranja lišće bi trebalo da bude suvo.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs