Gaucho 600 FS

Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa, ječam
Klasa: sistemični insekticid za tretiranje semena sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje zemljišnih štetočina i štetočina u prvim fazama vegetacije.
Aktivna materija: imidakloprid 600 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija za tretiranje semena – FS
Karenca: obezbeđena vremenom primene preparata u usevima ječma i šećerne repe.

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerne repe larvi skočibuba-žičnjaci (Elateridae), buvača (Chaetochema tibialis) u količini od 40-150 ml na jednu setvenu jedinicu šećerne repe tretiranjem u toku dorade semena ili neposredno pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena
Ječma larvi skočibuba – žičnjaka (Elateridae), žitnog bauljara (Zabrus tenebrioides), i lisnih vaši u količini primene 1 l/1 t semena
Maksimalan broj tretiranja u toku godine: jednom , u toku dorade semena ili neposredno pred setvu

Mehanizam delovanja : Prilikom setve tretiranog semena preparatom Gaucho 600-FS u zemljištu dolazi do formiranja zaštitnog „filma“ oko semena. Imidakloprid kao aktivna materija preparata Gaucho 600-FS u tom slučaju deluje kontaktno na štetne insekte (žičnjaci). Aktivna materija se usvaja i od strane biljke korenovim sistemom, transportuje u nadzemne biljne delove i na taj način štiti gajenu biljku od štetočina u ranim fazama razvića (lisne vaši).

Preporuke i napomene : 

tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;
tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemljišta;
izbegavati primenu folijarnih insekticida na bazi neonikotinoida u usevima čije je seme tretirano preparatom Gaucho. Na ovakav način sprečavamo pojavu rezistentnosti.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs