Grozdov smotavac – Sparganothis pilleriana

Polifagna štetočina koja pored vinove loze napada još i hmelj, kruška, kupina, jagoda, glog, brest, jasen, lucerka i dr. Štetan oblik je gusenica koja nagriza mlade lastare ispod vršnih listova, tako da se vrh povije na dole, po čemu se najlakše uočava napad ove štetočine.

Životni ciklus : Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu mlade gusenice (prvog stupnja) u pukotinama kore čokota. U proleće u vreme buđenja okaca vinove loze, počinju da nanose štetu prvo pupoljcima, a zatim i mladom lišću koje upredaju paučinastim nitima. Leptiri se pojavljuju tokom jula meseca.

Suzbijanje: Sa tretiranjem početi odmah nakon piljenja gusenica i početkanjihove ishrane na lozi. Koristiti jedan od insekticida:

Fastak 10-SC (0,012-0,015%)
Cipkord 20-Ec
Cipermetrin 200-EC(0,03%)

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćena literatura : “Zaštita vinove loze od bolesti,štetočina i korova” autora : prof dr Mališa Tošić, prof dr Kosta Dobrivojević, prof dr Borivoj Šinžar i tekst “Lozina pipa” autora : dipl.ing.zaštite bilja Mica Stajić