Kabuki 2,5-EC

Usev/zasad u kome se primenjuje: krompir, vinova loza
Klasa: Selektivni, sistemični herbicid koji se koristi za sušenje nadzemne mase (cime) u zasadu krompira i za sušenje izbojaka iz korena i stabla u zasadu vinove loze
Aktivna materija: Piraflufen-etil
Formulacija : koncentrat za emulziju
Karenca: Obezbeđen vremenom primene – krompir i vinova loza
Pakovanje: 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 20 l

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Krompir 0,8 l/ha Prvo tretiranje cime u vreme tehnološke zrelosti ili 5-7 dana pre tehnološke zrelosti.
Drugo i treće tretiranje izvesti po potrebi, sa intervalom između dva tretiranja 5-7 dana.
Vinova loza 0,4 – 0,8 l/ha Kada su izboji dužine 10-40 cm. Po potrebi se mogu izvesti dva tretiranja na 15 dana.

Mehanizam delovanja : Piraflufen-etil je kontaktni herbicid koji spada u hemijsku grupu difeniletra. Prilikom folijarne primene brzo se apsorbuje u biljna tkiva i izaziva nekrozu i desikaciju izbojaka i lišća, inhibiranjem protoporfirinogen oksidaze.

 
MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Za primenu u usevu krompira može se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja za istu namenu. Za primenu u zasadu vinove loze ne sme se mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Preporuke i napomene: Tretiranje izboja vinove loze obavljati pažljivo da ne bi došlo do zanošenja na zeljaste delove. U toku jedne godine na istoj površini maksimalan broj tretiranja u zasadu krompira je tri puta, a u zasadu vinove loze dva puta. U zasadu krompira poslednje tretiranje izvesti 14 dana pre vađenja krompira. U zasadu vinove loze poslednje tretiranje izvesti u fenofazi 75 ВВСН skale.

Preuzeto sa izvornog sajta : Galenika fitofarmacija