Sekator OD

Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
Klasa: herbicida Sekator OD je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih širokolisnih korova.
Aktivna materija: jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l, mefenpir-dietil (protektant) 250 g/l
Formulacija : uljna disperzija – OD
Karenca: obezbeđena vremenom primene preparata u usevu pšenice i ječma.

Primena :
Količine primene: 0,15 l/ha (1,5 ml/100m2).
Vreme primene u odnosu na usev: od faze 3 lista do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale).
Vreme primene u odnosu na korove: faza intenzivnog porasta (2-6 listova)
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja jednom, na istoj površini u toku godine.

Spektar delovanja herbicida Sekator OD:

jednogodišnji širokolisni korovi :
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
vidovčica crvena (Anagalis arvensis)
prstenak poljski (Anthemis arvensis)
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
broćika lepuša (Galium aparine)
mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule)
mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum)
kamilica prava (Matricaria chamomilla)
kamilica bezmirisna (Matricaria indora)
bulka obična (Papaver rhoeas)
ljutić njivski (Ranunculus arvensis)
gorušica poljska (Sinapis arvensis)
čistac jednogodišnji (Stachys annua)
mišjakinja obična (Stellaria media)
čestoslavica persijska (Veronica persica)
žavornjak obični (Delphinium consolida)
pepeljuga obična (Chenopodium album)
vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus)
čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia)
žavornjak obični (Delphinium consolida)
pepeljuga obična (Chenoodium album)
palamida njivska (Cirsium arvense).

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs