Sencor WG-70

Usev/zasad u kome se primenjuje: krompir
Klasa: selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.
Aktivna materija: metribuzin 700 g/kg
Formulacija : vododisperzibilne granule – WG
Karenca: krompir 42 dana

Primena :
u krompiru – tretiranje zemljišta posle sadnje, a pre nicanja krompira u količinama 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa i 1 kg/ha (10 g na 100 m2) na zemljištima sa više od 3% humusa;
u krompiru – kada krompir ima razvijena 5-8 listova u količini od 0,5 kg/ha (5 g na 100 m2), na zemljištima sa 1,5-3 % humusa i u količini 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2), na zemljištima sa više od 3 % humusa.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom.

Spektar delovanja su jednogodišnji širokolisni korovi:

lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
štirevi (Amaranthus spp.)
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
loboda obična (Atriplex patula)
pepeljuge (Chenopodium spp.)
dvornik (Polygonum spp.)
rotkva divlja (Raphanus raphanistrum)
gorušica poljska (Sinapis arvensis).

Mehanizam delovanja : metribuzin, dobro poznata aktivna materija preparata Sencor WG-70 usvaja se putem korena i listova korova. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze.

Preporuke i napomene : 

ne sme se primenjivati u usevu krompira: na vrlo slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) ili na jako humoznim zemljištima (>6% humusa) i kod sorti Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, a za nove sorte krompira obavezno ispitati selektivnost;
zbog fitotoksičnosti, prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve susedne širokolisne useve (šećerna repa, suncokret, uljana repica, lucerka, bostan, krastavac i dr.);
ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja tretiranog useva, na tim površinama, mogu se ponovo sejati, odnosno saditi krompir i soja;
4 meseca posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati, odnosno saditi: krompir, soja, lucerka, grašak, sočivo, asparagus, paradajz, trave za stočnu ishranu, pšenica, ječam, kukuruz;
8 meseci posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati: grašak, sočivo, pšenica, ječam;
12 meseci posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati: kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa, luk;
18 meseci posle primene, na tretiranim površinama može se sejati ostalo korenasto-krtolasto povrće;
optimalno vreme primene u želji da izvršimo tretman posle setve, a pre nicanja useva je nakon formiranja i sleganja grebenova, a pre ili sa kretanjem korova;
primena posle nicanja je optimalna kada cima krompira ima od 5-10 cm visine, a širokolisni korovi u fazi 2-6 listova.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs