Confidor 200 SL

Usev/zasad u kome se primenjuje: krompir, duvan, hmelj, paprika
Klasa: sistemični insekticid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen za suzbijanje krompirove zlatice, lisnih vaši i tripsa.
Aktivna materija: imidakloprid 200 g/l
Formulacija : koncentrovani rastvor – SL
Karenca: 7 dana za papriku, 28 dana za krompir, a 35 dana za duvan i hmelj.

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE BROJ TRETIRANJA
Krompir krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2) – uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) tretiranjem imaga i larvi do četvrtog stupnja razvoja max broj tretiranja:dva puta
Duvan duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini 0,5-0,6 l/ha (5-6 ml na 100 m2) – uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) na početku pojave prvih imaga max broj tretiranja:dva puta
Hmelj lisne vaši hmelja (Phorodon humuli) u količini 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2) – uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) tretiranjem na početku obrazovanja prvih kolonija max broj tretiranja:dva puta
Paprika pamukove vaši (Aphis gossypi), heljdine vaši (Aphis nasturti)\ zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u koncentraciji 0,05-0,07% (5-7 ml u 10 l vode) – uz utrošak vode je od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) tretiranjem na početku obrazovanja prvih kolonija, pa do 7 dana pred berbu,max broj tretiranja:dva puta

Mehanizam delovanja : Imidakloprid, aktivna materija preparata Confidor 200 SL iz grupe neonikotinoida ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata. Aktivna materija deluje kontaktno i digestivno. Nakon aplikacije aktivna materija je usvojena od strane biljke i transportuje se translaminarno i akropetalno. Nema mogućnosti pojave fitotoksičnosti na gajenim biljkama.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs