Laudis

Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
Klasa: sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza.
Aktivna materija: tembotrion 44 g/l, izoksadifen etil 22 g/l (protektant)
Formulacija : uljna disperzija – OD
Karenca : obezbeđena vremenom primene

Primena :
koristi se u usevu kukuruza, u količini od 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100m2) posle nicanja korova i kukuruza, kada su travni korovi u početnom stadijumu porasta, širokolisni u fazi od 4 do 6 listova, a kukuruz u fazi od 2-10 listova (faza 12-20 BBCH skale).
Utrošak vode: 150-400l/ha (1,5-4l/100m2)
Broj tretiranja u toku godine: jednom na istoj površini

Spektar suzbijanja : 

širokolisni :
palamida njivska (Cirsium arvense)
čičak (Xanthium strumarium)
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
običan dvornik (Polygonum persicaria)
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
dvornik ptičiji (Polygonum aviculare)
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemiisifolia)
pepeljuga obična (Chenopodium album)
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
tatula obična (Datura stramonium)
štir (Amaranthus spp)
pomoćnica obična (Solanum nigrum)
prilepača (Galium aparine)
tarčužak (Capsella bursa-pastoris)
divlja loboda (Atriplex patula)
mrtva kopriva (Lamium purpureum)
kamilica prava (Matricaria chamomilla)
gorušica poljska (Sinapis arvensis)
mišjakinja (Stellaria media)
uskolisni korovi:
sirak iz semena (Sorghum halepense)
muhar sivi (Setaria glauca)
veliki muhar (Echinochloa crus galli)
proso (Panicum spp)

Mehanizam delovanja : tembotrion je nova, visoko efikasna aktivna materija, iz grupe triketona. Korovska biljka usvaja preparat vrlo brzo, većim delom preko lista, ali isto tako i korenom preko zemljišta. Aktivna materija po usvajanju dospeva do tačaka porasta, gde izaziva poremećaj u sintezi karotenoida. Navedeni mehanizam delovanja se ispoljava u vidu prepoznatljivih simptoma izbeljivanja vršnog dela korovske biljke, i to već 3-5 dana nakon primene. U naredne dve nedelje, izbeljeni deo nekrotira, i čitava biljka propada.

Preporuke i napomene : 

može se mešati sa preparatima iz grupe sulfonil urea za proširenje spektra delovanja i na rizomski sirak (Equip)
pre upotrebe obavezno promućkati. Tretirati predveče ili ujutru po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25C.
zahvaljujući kvalitetu formulacije, već sat vremena nakon primene, veći deo aktivne materije je usvojen

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs