Maister OD

Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
Klasa: selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.
Aktivna materija: foramsulfuron 30 g/l, jodosulfuron metil natrijum 1 g/l, izoksadifen-etil 30 g/l (protektant)
Formulacija : uljna disperzija – OD
Karenca: obezbeđena vremenom primene preparata u usevu kukuruza

Primena :
koristi se u usevu kukuruza u količini primene od 1,5 l/ha (15 ml na 100m2). Vreme primene u odnosu na usev je kada kukuruz ima 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale). Vreme primene u odnosu na korove: uskolisni korovi u fazi 1-6 listova, širokolisni korovi u fazi 2-4 lista.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Broj tretiranja u toku godine: jedanput.

Spektar delovanja: uskolisni (travni) i širokolisni korovi

višegodišnji uskolisni (travni) korovi:
divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense)
jednogodišnji uskolisni (travni) korovi :
divlji ovas (Avena fatua)
proso korovsko (Echinochloa crus galli)
proso vlasasto (Panicum capillare)
muhar zeleni (Setaria viridis)
muhar sivi (Setaria glauca)
divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)
samonikla pšenica (Triticum aestivum)
višegodišnji širokolisni korovi :
palamida njivska (Cirsium arvense)
jednogodišnji širokolisni korovi:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti)
štir bljutavi (Amaranthus blitoides)
štir obični (Amaranthus retroflexus)
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
loboda obična (Atriplex patula)
pepeljuga obična (Chenopodium album)
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum)
tatula obična (Datura stramonium)
broćika (Galium aparine)
samonikli suncokret (Helianthus annuus)
kamilica prava (Matricaria chamomilla)
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
običan dvornik (Polygonum persicaria)
divlja rotkva (Raphanus raphanistrum)
gorušica poljska (Sinapis arvensis)
pomoćnica obična (Solanum nigrum)
čistac jednogodišnji (Stachys annua)
boca obična (Xanthium strumarium)

Mehanizam delovanja : aktivne materije preparata Maister OD foramsulfuron i jodosulfuron metil natrijum zaustavljaju sintezu enzima acetolaktat sintetaze (ALS) što ima za posledicu prestanak stvaranja aminokiselina neophodnih za deobu ćelija rasta (meristema) korovskih biljaka.
Korov prestaje sa rastom i postepeno odumire.
Izoksadifen-etil je protektant čija je uloga da ubrza razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci (kukuruzu) dok se razgradnja u korovskim biljkama ne odvija.

Preporuke i napomene : 

pre upotrebe obavezno promućkati. Tretirati predveče ili rano tokom dana po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25oC
ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba Maistera OD
primena preparata Maister OD ne ograničava plodored.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs