Rak grana kruške – Nectria galligena

Rak kore je manje važna bolest kruške, a nastaje putem rana.

Simptomi : U proleće na mladim izdancima ili godinu dana starim grančicama primjećuju se crvenkaste povrede koje su centrirane oko rana nastalih rezidbom, mrazom i drugim mehaničkim oštećenjima. Povrede prerastaju kasnije u rak-rane. Na starijim granama se rak-rane udubljuju te prave koncentrične krugove oko rana. Biljka pokušava zarasti rane stvaranjem kalusnog tkiva, ali kako to obično ne uspeva bolest prodire duboko u tkivo pa se rane povećavaju što rezultira sušenjem grana, a ponekad i celog stabla.

Epidemiologija : Gljivica prezimi u obliku peritecija koji se pojavljuju u 3 do 4 godine starim rak-ranama. Krajem zime i tokom proleća otpuštaju se askospore. One su u proleće kremastobele boje, a kasnije tokom godine pocrvene. Na svežim ranama u proleće javljaju se jastučići konidija. Na starijim rak-ranama, konidije i askospore vidljive su tokom cele godine, ali njihovo stvaranje i klijavost zavisi o klimatskim uslovima. Askospore i konidije kontaminiraju rane.  Moguća je i kontaminacija “list na list”.

Suzbijanje : Od preventivnih agrotehničkih mera preporučuje se sadnja zdravih sadnica, formiranje uzgojnog oblika s prozračnom krošnjom kako se izboji ne bi dodirivali, izbegavanje sadnje na mestima gde dolazi do smrzavanja  te zaštita rana nastalih rezidbom, tučom, mrazom ili nekim drugim mehaničkim oštećenjem.

Ako se bolest razvila, suzbijanje se sprovodi intenzivnom rezidbom kojom se uklanjaju sve grane sa simptomima ove bolesti. Odrezane zaražene grane potrebno je spaliti. Nastale rane preporučuje se premazati pastom (Mikazol ili Biopol V).

Kod osetljivih sorata potrebno je izbegavati rezidbu koja uzrokuje nastanak velikih rana.

Tokom proleća potrebno je obaviti jedno kasno prskanje smešama na bazi bakra,  dok se kasnije koriste površinski fungicidi namenjeni suzbijanju krastavosti jabuke. Neposredno nakon berbe može se prskati bakrenim smešama. Tokom toplih i kišnih jeseni preporučuju se do dva prskanja fungicidima na osnovi bakra u periodu opadanja lišća.

Preuzeto sa sajta Pinova