Lamardor

Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica i ječam
Klasa: sistemični fungicid za tretiranje semena sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.
Aktivna materija: tebukonazol 150g/l, protiokonazol 250 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Karenca: obezbeđena vremenom primene preparata u usevu pšenice i ječma.

Primena :
USEV / ZASAD SUZBIJANJE
pšenica prouzrokovača glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda sp.tririci), kao i fusariozne truleži stabljike (Fusarium spp.).
ječam gari na ječmu (Ustilago nuda, Ustilago hordei) i fuzariozne truleži stabljike (Fusarium spp.).
Količina primene: 15-20 ml na 100 kg semena uz dodatak 200-300 ml vode.
Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku dorade) ili neposredno pred setvu. 
Način primene: u odgovarajućim otvorenim ili zatvorenim uređajima, koji obezbeđuju intenzivno mešanje. 
Broj tretiranja u toku godine: jedanput, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu. 

Mehanizam delovanja : Protiokonazol je nova aktivna materija iz hemijske klase triazoltiona sa visoko sistemičnim delovanjem. Izuzetno je delotvorna u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti i zaštiti čitavog niza useva. Pored zaštitne funkcije, protiokonazol deluje podsticajno na rast gajene biljke. Tretirano seme pšenice i ječma usvaja aktivne materije prilikom bubrenja i klijanja. Na taj način je pružena zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom (Ustilago spp., Tilletia spp., Fusarium spp.). Deo tebukonazola i protiokonazola se akropetalno prenosi u klicu i mlade listove te pruža zaštitu do faze 2-3 lista. Mehanizam delovanja obe aktivne materije se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola.

Preporuke i napomene : u samom procesu dorade moguć je dodatak preparata Gaucho 600 FS u cilju suzbijanja lisnih vaši kao vektora virusa (virus patuljavosti ječma).

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs