Prestige 290 FS

Usev/zasad u kome se primenjuje: krompir
Klasa: kombinacija sistemičnog insekticida, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem i fungicida sa preventivnim delovanjem namenjen za tretiranje krtola semenskog krompira.
Aktivna materija: imidakloprid 140 g/l, pensikuron 150 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Karenca: obezbeđena vremenom primene preparata, neposredno pred sadnju.

Primena :
koristi se za tretiranje krtola semenskog krompira, u količini 100 ml na 100 kg krtola krompira, uz dodatak 300 ml vode, tretiranjem krtola krompira neposredno pred sadnju, u toku mirovanja (faza 00 BBCH skale), za suzbijanje:
prve generacije krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)
prouzrokovača bele noge krompira (Rhizoctonia solani).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine jednom, neposredno pred sadnju krompira.

Mehanizam delovanja : prilikom sadnje tretirane krtole sa preparatom Prestige 290 FS u zemljištu dolazi do formiranja zaštitnog “filma” oko krtole. Imidakloprid kao aktivna materija preparata Prestige 290 FS u tom slučaju deluje kontaktno na štetne insekte (žičnjaci). Aktivna materija se usvaja od strane biljke korenovim sistemom i transportuje u nadzemne biljne delove i na taj način štiti gajenu biljku od štetočina u ranim fazama razvića (prva generacija krompirove zlatice i lisne vaši). Aktivna materija ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu štetnih insekata. Pensikuron je aktivna materija sa jedinstvenom efikasnošću prema prouzrokovaču bele noge krompira.

Preporuke i napomene : 

Prilikom tretiranja krtola krompira, biljke su zaštićene od ranog napada lisnih vaši, prve generacije krompirove zlatice, žičnjaka, larvi gundelja
Prestige 290 FS treba nanositi samo na zdrave, nerezane krtole sa dobrom klijavošću
Prestige 290 FS se može nanositi na više načina:
1. u skladištima prilikom sortiranja na sortirnom stolu (1 l preparata na 10 l vode na 1t semenskog krompira);
2. prilikom sadnje tretiranjem krtola: 1 l preparata na 30-50 l vode na 1 t semenskog krompira/100 ml preparata uz 3-5 l vode na 100 kg semenskog krompira;
3. potapanjem krtola u gajbicama ili tretiranje na foliji pred sadnju s leđnim prskalicama 1 l preparata na 3-10 l vode na 1 t semenskog krompira.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs