Raxil 060 FS

Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica
Klasa: sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za tretiranje semena.
Aktivna materija: tebukonazol 60 g/l
Formulacija : koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Karenca: obezbeđena vremenom primene

Primena :
pšenica u cilju suzbijanja prouzrokovača glavnica (Tilletia tritici , T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda sp. tritici).
Količina primene: 50 ml na 100 kg semena, uz dodatak 500-700 ml vode.
Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku dorade semena) ili neposredno pred setvu.
Način primene: seme se tretira u odgovarajućim otvorenim ili zatvorenim uređajima, koji obezbeđuju intenzivno mešanje (ravnomerno nanošenje preparata).
Broj tretiranja u toku godine jednom, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

Mehanizam delovanja : tretirano seme pšenice usvaja aktivnu materiju prilikom bubrenja i klijanja semena. Na taj način je pružena zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom (Ustilago spp., Tilletia spp.). Deo tebukonazola se akropetalno premešta u klicu i mlade listove te pruža zaštitu do faze 2-3 lista.

Preuzeto sa izvornog sajta : bayercropscience.rs