Durabin 200 EW

Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja

AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata)

DELOVANJE: Savremena formulacija preparata na bazi cipermetrina sa širokom primenom u suzbijanju štetnih insekata. Modulirajući natrijumove kanale nervnih vlakana, cipermetrin, kao i ostali insekticidi iz grupe piretroida, prouzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa, usled čega kao krajnja posledica nastaje uginuće tretiranih jedinki. Ovaj insekticid deluje kontaktnim putem na pokretne stadijume insekata. Kada se primeni u preporučenim oličinama nivo njegovih ostataka obezbeđuje povoljnu dugotrajnost delovanja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Gajena biljka Štetna vrsta Količina/koncentracija primene Vreme primene
Žita žitna pijavica (Oulema melanoa) 0,15-0,3 l/ha U vreme pojave mlađih larvenih stupnjeva.
Uljana repica repičin sjajnik (Melighetes aeneus) 0,15-0,3 l/ha U vreme pojave imaga, kada je glavna cvast uljane repice vidljiva, ali još uvek zatvorena pa do otvaranja prvih cvetova (faze 55-60 BBCH skale)
Kupus lisna sovica (Mamestra brassicae) 0,15-0,3 l/ha U vreme masovnog piljenja, a pre pojave gusenica petog stupnja.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Preparat je moguće mešati sa drugim preparatima izuzev sa alkalnim preparatima ili sa preparatima koji imaju visok sadržaj glikola ili drugih alkohola. Pre mešanja sa drugim preparatima, naročito različitih formulacija, proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

NAPOMENA: Ne sme se primenjivati u vreme leta pčela. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta.

KRAJNJI ROK PRIMENE PRE BERBE (KARENCA):

Gajena kultura Dani
Žita 10 dana
Uljana repica 14 dana
Kupus 28 dana

PAKOVANJE: 50ml, 100ml, 300ml, 1l, 5l