Poljoprivreda budućnosti

Projekat ANTARES Instituta BioSens osvojio prvo mesto u najjačoj Evropskoj konkurenciji i za srpsku nauku obezbedio investiciju od 28 miliona evra Institut BioSens iz Novog Sada osvojio je prvo mesto u Evropi u okviru najprestižnijeg poziva Evropske komisije Horizont 2020 – Timing, namenjenog stvaranju Evropskih centara izvrsnosti u naučnim istraživanjima, njihovoj primeni i stvaranju inovacija, […]

Projekat ANTARES Instituta BioSens osvojio prvo mesto u najjačoj Evropskoj konkurenciji i za srpsku nauku obezbedio investiciju od 28 miliona evra
Institut BioSens iz Novog Sada osvojio je prvo mesto u Evropi u okviru najprestižnijeg poziva Evropske komisije Horizont 2020 – Timing, namenjenog stvaranju Evropskih centara izvrsnosti u naučnim istraživanjima, njihovoj primeni i stvaranju inovacija, a koji će pomoći ekonomskom razvoju država i strateški ih uključiti na put inovativnog rasta Evrope.

U konkurenciji od skoro 200 projekata iz cele Evrope, u kojima su učestvovale najjače Evropske naučnoistraživačke institucije kao Univerziteti iz Oksforda i Kembridža, Instituti Maks Plank, Fraunhofer i drugi, kroz više faza takmičenja koje su se odvijale u poslednje dve godine, projekat ANTARES srpskog BioSensa osvojio je ubedljivo prvo mesto, ispred svih EU zemalja, i to kao jedini finansirani projekat van EU.

Sa budžetom od čak 28 miliona evra, od čega 14 miliona predstavljaju bespovratna sredstva EU, a 14 miliona nacionalno sufinansiranje koje je već obezbeđeno od strane Vlade Republike Srbije, ANTARES za cilj ima da razvije BioSens u Evropski centar izvrsnosti za napredne tehnologije u oblasti održive poljoprivrede. Kroz sinergijski razvoj dva najperspektivnija sektora Srbije, IT i poljoprivrede, ANTARES se fokusira na razvoj održive poljoprivrede kao najznačajnijeg segmenta domaće industrije, transfer inovacija iz istraživanja u privredu i ubrzan ekonomoski razvoj zemlje. Uz otvaranje oko 150 novih radnih mesta u nauci, zadržaće se najbolji mladi stručnjaci u zemlji i privući najbolji istraživači iz inostranstva. Kroz poseban program podrške malim i srednjim preduzećima za povezivanje domaćeg IT sektora i poljoprivrede, ANTARES će promivisati Srbiju kao centralnu tačku istraživanja i inovacija celog regiona, a BioSens kao jedan od vodećih Evropskih naučnoistraživačkih instituta posvećen savremenim primenjenim i tržišno-orijentisanim istraživanjima u oblasti poljoprivrede i hrane.

Partneri Instituta BioSens na projektu ANTARES su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Holandski institut DLO – vodeća svetska institucija u oblasti savremene poljoprivrede.

Javna ustanova Institut BioSens je najmlađi naučni institut u Srbiji koji je za krakto vreme osvojio čak 13 projekata Evropske Komisije i postao regionalni lider u oblasti razvoja i primene naprednih IT rešenja u poljoprivredi.

Iako istraživanje i razvoj IKT trenutno igraju ključnu ulogu u poljoprivrednom sektoru, Institut BioSens je jedina institucija u regionu fokusirana na ovu oblast. Institut BioSens unapređuje i integriše sve što IKT danas nudi – nanomaterijale, minijaturne senzore niske cene, satelitsko snimanje, robotiku, big data analitiku – kako bi pružio što više informacija poljoprivrednom sektoru.

Predložena mreža različitih vrsta senzora, raspoređena po određenoj oblasti, biće u mogućnosti da generiše ogromne količine izuzetno vrednih podataka u realnom vremenu, koji su do sada bili apsolutno nedostupni. Ovi podaci će biti objedinjeni sa podacima dobijenim od saradničke SENTINEL zemaljske stanice (predviđena i na Institutu BioSens), a zatim obrađeni kako bi se kreirale korisne informacije za farmere, farme, savetodavne službe, različita preduzeća i najzad državnu upravu i sve one koji donose odluke. Krajnja informacija biće formulisana u skladu sa potrebama krajnjih korisnika, od instrukcija za optimalnu fertigaciju ili planiranje useva (za farmere), do predviđanja prinosa na nacionalnom i lokalnom nivou ili indeksa za subvencije (za državnu upravu).

Krajnji cilj Instituta BioSens jeste da poveže napore i rezultate raznih istraživačkih grupa u jedinstveni integrisani sistem za poljoprivredni monitoring. Ovaj sistem će obezbediti skupove podataka koji će dovesti do revolucionarnog napretka u poljoprivrednom sektoru, ne samo u smislu povećanja efikasnosti, smanjenja zagađenja i novčanih ušteda, već i u smislu načina na koji se poljoprivredna delatnost shvata i izvodi, što će učiniti poljoprivredu prihvatljivim profesionalnim izborom i za mlađe generacije farmera.

Saradnička SENTINEL zemaljska stanica za koju je predviđeno da bude u sklopu Instituta BioSens direktno će pružiti Srbiji sve pogodnosti koje ima satelitski program Evropske svemirske agencije (ESA) SENTINEL. Naime, SENTINEL pruža besplatne satelitske slike visoke rezolucije, koje su od neprocenjivog značaja za optimizaciju poljoprivrede. Međutim, da bi odobrila pristup ovim slikama i njhovo korišćenje u realnom vremenu, ESA zahteva da saradničke stanice poseduju IKT opremu za primanje, analizu i skladištenje SENTINEL podataka. Institut BioSens uvećava vrednost SENTINEL podataka kroz proizvode zasnovane na novim algoritmima obrade i usluge posebno prilagođene specifičnim potrebama regiona kao i oblasti primene (poljoprivreda).

Situacija u Srbiji

Prema podacima iz 2012. godine, postoji više od 3,4 miliona hektara obradive površine u Srbiji (www.europa.rs) i 631.552 farme. Prosečna farma je relativno mala, sa veličinom između 2 i 5 hektara. Najveći broj gazdinstava su porodične farme. Budući da je njihov udeo na tržištu mali, porodična gazdinstva su primorana da nabavljaju materijal (seme, đubrivo, i sl.) u manjim količinama, a samim tim i po višim cenama. Prodaja njihovih proizvoda takođe predstavlja problem, budući da je ili individualna (gde prevoz i ljudski rad značajno utiču na profit), ili preko preprodavaca (gde cenu diktiraju velike kompanije a potencijalni kvalitet robe se teško može vrednovati). Iako je u 2011. godini postojalo oko 1.500 poljoprivrednih zadruga u Srbiji, koje su mogle pomoći da se reše navedeni problemi, one kao takve nisu bile funkcionalne. Iz svih tih razloga, profit manjih farmi i dalje je na veoma niskom i neodrživom nivou. Stvarajući inovativna rešenja koja su dostupna svim poljoprivrednicima bez obzira na veličinu njihovog gazdinstva, Institut BioSens ima viziju da malim poljoprivrednicima u regionu po dostupnim cenama pruži napredne tehnologije koje će im omogućiti da se održe u globalnom konkurentnom okruženju.

Razvoj integrisanog sistema za poljoprivredni monitoring Instituta BioSens može pružiti mnoge pogodnosti različitim zainteresovanim stranama u poljoprivrednom sektoru:

Pogodnosti za farmere:

Stvaranje virtuelnih zadruga
Pristup izvođačima
Pristup obrazovnim i konsultantskim službama
Direktniji pristup tržištu uz manje posredničkih koraka
Pristup poljoprivrednim uslugama preko mobilnih uređaja:
Predviđanja cenovnih kretanja robe
Praćenje vremenske prognoze i trendova
Mapiranje poljoprivrednog zemljišta
Pogodnosti za obrazovne službe:

Laka komunikacija sa farmerima
Neposredan pristup svim značajnim podacima
Konkurentno okruženje drugih agronoma
Pogodnosti za izvođače:

Vidljivost od strane velikog broja farmera
Konkurentno okruženje
Elektronsko ugovaranje i izveštavanje
Pogodnosti za investitore:

Elektronska evidencija farme (dosije)
Berza poljoprivrednog zemljišta
Predviđanja strukture useva
Pogodnosti za prodavce hemijskih sredstava:

Informacije o zdravstvenom stanju biljaka
Biofizički parametri koji ukazuju na potrebe za suplementima
Predviđanja strukture useva
Pristup velikom broju agronoma i obrazovnih službi
Pogodnosti za državnu upravu:

Informacije od strateške važnosti za formiranje politike i donošenje odluka
Doprinos sistemu za identifikaciju poljoprivrednih parcela
Doprinos državnom geodetskom zavodu
Pogodnosti za inovativna mala i srednja preduzeća:

Pristup tehnološkom okviru za razvoj usluga dodate vrednosti
BioSense akcelerator

Kontakt:

Prof. Dr Vesna Crnojević Bengin
Rukovodilac projekta ANTARES
063 552 162

preuzeto sa: prviprvinaskali.com