Zašto ne uredismo Zakon o zemljištu kao Poljaci?

Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim će biti ograničena prodaja zemljišta strancima naći će se narednih dana pred poslanicima Narodne skupštine. Stručna javnost najčešće zamera zašto izmena tako važnog zakona u skupštinsku proceduru ulazi po hitnom postupku i bez javne raspave.

Predlogom Izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu predviđeno je da strani državljanin može da kupi poljoprivredno zemljište pod uslovimada je najmanje deset godina stalno nastanjen u jedinici lokalne samouprave u kojoj želi da kupi poljoprivredno zemljište, da najmanje tri godine obrađuje poljoprivredno zemljište koje namerava da kupi uz naknadu ili bez naknade, zatim da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i na kraju da ima u vlasništvu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Agrarani analitičar Milan Prostran žali što izmenama zakona ovu oblast nismo uredili kao Poljaci čiji se model u javnosti ocenjuje kao najuspešniji.

– Stranci u Poljskoj mogu da ZAKUPLJUJU poljoprivredno zemljište, a ne da ga kupuju. To je dobro iskustvo. Poljska je velika zemlja i ima razvijenu poljoprivredu. Ona je imala najpovoljnije uslove u procesu pridruživanja kada je u pitanju prodaja zemljišta, ali ni u konačnoj verziji nije dozvolila strancima da kupuju zemljište.

Prostran konstatuje da se u izmenama zakona zakasnilo pošto stranci, pre svega u Vojvodini, gazduju sa hiljadama hektara. Pre svega Arapi, Hrvati, Irci i Mađari. Dovoljno je samo da otvore firmu u Srbiji i ona se vodi kao domaća kompanija koja nesmetano može da kupuje poljoprivredno zemljište.

– Primera radi, u Karađorđevu je Al Dahra 80% vlasnih 3.540 hektara. Tu su još neke arapske kompanije. Potom, Hrvati su kupili zemljište u okolini Odžaka. Pa i druge kompanije da ih ne navodim. Mislim da su namerno iz teksta predloga zakona izbacili da nemaju pravo da zemljište kupuju pravna lica kako bi se legalizovalo to što je do sada urađeno i stvorili uslovi da i drugi dođu pod parolom „velikih investitora“.

Prema nezvaničnim informacijama, vanredna sednica Skupštine Srbije planirana je najkasnije za 24. avgust, s obzirom na to da Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu mora da stupi na snagu 8. dana od objavljivanja u Službenom glasniku, a rok je, zbog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 1.septembar.

preuzeto sa : poljoprivreda.info