Deca profesora ne moraju da plaćaju školarinu

Deca zaposlenih na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu ne moraju da plaćaju školarinu kao ostali studenti.

Od 2009, kada je fakultet doneo ovakvu odluku, do danas, 13 dece bilo je oslobođeno plaćanja troškova studija, a fakultet je ovakvom odlukom uskratio sebi skoro milion dinara, utvrdio je državni revizor.

Državni revizor krajem januara završio je godinu dana dug postupak nadzora nad radom i finansijama Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, i tom prilikom utvrdio da je za osam godina ukupno 13 dece bilo oslobođeno plaćanja školarine od nekoliko stotina evra svake godine – samo zato što su im roditelji zaposleni ili su penzionisani profesori na Poljoprivrednom fakultetu.

Takvom odlukom, navodi revizor, fakultet je izgubio skoro milion dinara.

Inače, deca zaposlenih i penzionera Poljoprivrednog fakulteta imaju beneficije i tokom master i doktorskih studija, kad plaćaju samo 50 odsto školarine, zaključio je revizor i dodao da ovakvo poslovanje nije u skladu sa Pravilnikom o troškovima studija i sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Međutim, Nedeljko Tica, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, kaže da visokoškolska ustanova ima pravo da oslobađa profesorsku decu školarine, jer to propisuje odluka fakulteta iz 2009, koja nije stavljena van snage donošenjem pravilnika o troškovima.

Fakultet nije postupao nezakonito.

Postupio je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju jer se, prema ovom propisu, merila za utvrđivanje visine školarine utvrđuju opštim aktom visokoškolske ustanove – navodi Tica i dodaje da ovakvu odluku nije doneo on, već savet fakulteta, kojem će predložiti da razmotri da li je u redu da na fakultetu postoji diskriminacija, odnosno da utvrde da li je moralno da se većinska kategorija studenata diskriminiše time što redovno plaća školarinu, dok su deca profesora povlašćena.

Dekan komercijalizovao nauku

Poljoprivredni fakultet osnovao je 2016. sopstveno društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom „Nove tehnologije u poljoprivredi“, a državni revizor je u svom izveštaju zaključio da je Poljoprivredni fakultet koristio ovo preduzeće kako bi zaključio 173 ugovora mimo javnih nabavki i sve to platio 28,2 miliona dinara.

preuzeto sa: alo.rs