Krivaja već godinama služi kao kanal za industrijske i otpadne vode

Reka Krivaja do nedavno je na čitavom toku od 109 kilometara bila čista, sa bogatim fondom flore i faune, a iako je široka svega nekoliko metara, generacije Iđošana baš u njoj su naučile da plivaju. Velika industrijska postrojenja na izlazu iz Bačke Topole u Krivaju godinama ispuštaju otpadne vode, a neprijatni mirisi ovih dana su ponovo uznemirili građane opštine Mali Iđoš

Ružna priča o zagađivanju i uništavanju života u reci Krivaji traje godinama, a najduža autohtona vojvođanska reka postala je kanal za industrijske i otpadne vode. Reka prolazi kroz centre sva tri naselja u opštini Mali Iđoš, a građani su u poslednjih deset dana ponovo izloženi nepodnošljivim neprijatnim mirisima.

Najnovije zagađenje Krivaje ujedinilo je građane, ekološke aktiviste i lokalnu samoupravu, a prijave se redovno podnose nadležnim inspekcijama.

“Mi smo reagovali. Pritiska od strane građana ima i to je sasvim opravdano, mi podržavamo u tome potpuno građane. Obratili smo se ponovo inspekcijskim službama, nažalost, nikakvu pomoć nismo mogli dobiti”, kaže rukovodilac odeljenja za zaštitu životne sredine opštine Mali Iđoš, Imre Halgato.

Prijave nadležnim inspekcijama nemaju efekta, jer zagađivače štiti vladina uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode, kaže predsednik Ekološkog udruženja iz Bajše, Peter Červenak.

“Mi smo podneli čak i prijavu Ustavnom sudu, radi ocene ustavnosti te uredbe za zagađivanje voda, jer se pozivamo na stav 74 Ustava Republike Srbije, i ta prijava je podneta pre više od godinu i po dana, i još dan danas nismo dobili odgovor”, kaže Červenak.

Velika zagađenja reke Krivaje iz bačkotopolske industrijske zone učestala su od 2014. godine. U 20 km toka reke kroz opštinu Mali Iđoš sada praktično nema života, a nema ni naznaka da će dalje zagađivanje ubrzo biti zaustavljeno.

preuzeto sa: rtv.rs