Lisna vaš jagode – Chaetosiphon fragaefolii

Napada mlado lišće i peteljke koje su obilno prekrivene mednom rosom. No najviše je nepoželjna jer prenosi više vrsta virusa jagode (SYEV, SCV, SMV).

Životni ciklus : Beskrilne, partenogenetski živorođene ženke prezimljavaju na jagodama. Broj lisnih vašiju progresivno raste od proleća pa nadalje. Mali deo krilatih oblika javlja se između aprila i juna i napada susedne useve. Seksualni oblici su vrlo rijetki pa se vaš većinom razmnožava partenogenetski kroz zimski period u slučaju da temperature ostanu iznad 4,5 °C.

Chaetosiphon-fragaefolii-napad

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić

Tekst preuzet sa sajta Pinova