Smotavac pokožice ploda – Adoxophyes orana

Smotavac pokožice ploda je izrazit polifag i oštećuje jabuku, krušku, dunju, trešnju, višnju, breskvu, kajsiju. Primarne hraniteljke su jabuka i kruška.Štete od smotavca se manifestuju na pupoljcima,listovima i plodovima. Glavna šteta dolazi od gusenica prve generacije koje su aktivne u toku juna, jula i avgusta. Oštećenja na listovima su nepravilnog oblika, u vidu kruga ili poligonalna. Najčešće štete gusenice pričinjavaju plodovima. Plodovi oštećeni u fazi intenzivnog porasta se deformišu i dobijaju nepravilan oblik. Oštećeni plodovi mogu biti i indirektno oštećeni, jer kroz povrede na pokožici prodiru spore gljivice Sclerotinia fructigena, koja izaziva truljenje plodova.

Životni ciklus : Smotavac pokožice ploda (Adoxophyes reticulana) prezimljava u stadijumu larve L2-L3 stupnja u naborima kore, ispod suvog lišća privezanog svilenim končićima za deblo i grane, ispod ljuske pupoljaka i drugim mestima u svilastom kokonu. Gusenice napuštaju zimska skloništa i postaju aktivne početkom aprila. Gusenice se hrane pupoljcima, lišćem cvetovima i plodovima, gde sebi opredaju zaklone od svilaste paučine često spajajuće list sa listom ili savijajući isti dok je još mlad u vidu rolne. U toku svog razvoja koji traje do sredine maja, gusenice oštećuju po nekoliko pupoljaka, listova ili plodova. Let leptira prve generacije počinje u drugoj polovini maja i traje do početka jula. Let druge generacije počinje sredinom avgusta i traje do kraja septembra. Let počinje uveče i nastavlja se do svanuća. Ženke polažu jaja u jajnim leglima na lišću i plodovima. Ciklus razvića ove štetočine od imaga do imaga traje 63-69 dana.

Intenzitet štetnosti se utvrđuje % napadnutih i oštećenih listova i plodova. U proleće sa početkom vegetacije ( prva polovina aprila) treba otpočeti sa pregledima voćaka na prisustvo larava. Pregledaju se po 200 pupoljaka po slučajnom izboru. Kritičan broj larava u ovom periodu je 1 larva na 200 pupoljaka i jedno tretiranje je neophodno.Tretiranje se obavlja insekticidom Fenitrotion 0,15%.

Pripremio i adaptirao: dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzeti tekst : “Smotavac pokožice ploda” autor: dipl.ing.Ljiljana Jeremić PSSS Jagodina