Actara 25 WG

Suzbijanje štetočina u usevu/zasadu : duvan, grašak, jabuka, krompir, paprika
Klasa: Insekticid iz grupe neonikotinoida, sistemičnog delovanja koji deluje kao
antagonist acetilholina

Aktivna materija: Tiametoksam 250g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 2g, 4g, 40g, 100g

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 7 – paprika, grašak, 14 – krompir, kupus, 21 – jabuka, OVP – duvan

MDK: 0,05 mg/kg – krompir, jabuka, grašak, paprika

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Duvan 600-800 g/ha (6–8 g na 100 m²) Tretman po rasađivanju, zalivanjem zemljišta (10-50ml po biljci)
Grašak 160–180 g/ha (1 ,6–1,8 g na 100  m²) Tretman na početku formiranja kolonija (20-30% biljaka naseljeno vašima)
Jabuka 0,2 % (2 g u 10l vode) Tretirati pri prvoj pojavi štetočina
Krompir 70 g/ha (0,7g na 100 m²) Tretirati od početka piljenja jaja, pa do 2. larvenog stupnja
Paprika 160–180 g/ha (1,6–1,8 g na 100  m²) Tretman na početku formiranja kolonija (20-30% biljaka naseljeno vašima)

Mehanizam delovanja:

Actara 25 WG je insekticid iz grupe Neonikotinoida, sistemičnog delovanja koji deluje kao agonist acetilholina.

Spektar delovanja:

Namenjen je za suzbijanje:
1  zelene jabukine vaši (Aphis pomi )
2 brašnaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea )
3 krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinaeata )
4 breskvine vaši (Myzus persicae )
5 duvanove lisne vaši (Aphis tabaci )
6 lisne vaši (Macrosiphum euphorbiae )
7 zelene vaši graška (Acyrthosiphon pisi )

PREPORUKE I NAPOMENE:
Mogućnost mešanja insekticida na bazi tiametoksama je moguća sa velikim brojem fungicida,ali u praksi pre primene proveriti kompatibilnost. Ne sme se mešati sa insekticidima na bazi neonikotinoida, zbog moguće ukrštene rezistentnosti. Optimalna temperatura za primenu je 10 – 30°C, izabrati primenu u najtoplijem delu dana.

MBT: 2 – jabuka, krompir (za svaku generaciju po 1), paprika, grašak; 1- duvan
KARENCA: 7 dana paprika, grašak; 14 dana krompir, kupus; 21 dan jabuka; OVP duvan
MDK(mg/kg): 0,05 – krompir, jabuka, grašak, paprika

Insekticidi

Agromarket