Agram

Klasa:Herbicid
Aktivna materija: Parakvat 200 g/l
Formulacija : SL – koncentrovani rastvor
Pakovanje:
Proizvođač:
Karenca : 35 dana voće, vinova loza, livade i pašnjaci
Plodored : Bez ograničenja
Neselektivni, kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Zasadi voća, vinove loze i šuma  3 – 5 l/ha  koristiti pri višoj zakorovljenosti i kada su korovi visine 8-15cm. Nižu dozu koristiti pri nižoj zakorovljenosti i kada korov ima 4 lista.

Mehanizam delovanja:

Agram se usvaja listom. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze što dovodi do sušenja korovskih biljaka.

Spektar delovanja:
1 Štirovi – Amaranthus spp .
2 konica obična – Galisonga parviflora
3 divlji broć – Galium aparine
4 obična broćika – Galium mollugo
5 hudoletnica kanadska – Erigeron canadensis
6 tušt obični – Portulaca oleracea
7 mala kiselica – Rumex acetosella
8 obična gorčika –Sonchus oleraceus
9 mišjakinja – Stellaria media
10 poljska čestoslavica – Veronica arvensis
11 ljuljevi – Avena spp .
12 crvena svračica –Digitaria sanquinalis
13 muhari – Pancium spp .
14 pirevina – Agropyrum repens
15 palamida njivska – Cirsium arvense
16 štavelj –Rumex crispus
17 divlja kupina – Rubus caeasius
18 maslačak – Taraxcum officinale
19 detelina – Trifolium spp .

Napomena : Ne sme se primenjivati iz aviona. U voćnjacima, vinogradima i šumama voditi računa da ne dospe u kontakt sa zelenim delovima gajenog zasada.

MBT(maksimalni broj tretiranja): 1

KARENCA: 35 dana voće, vinova loza, livade i pašnjaci

PLODORED: Bez ograničenja

MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg): 0,02 – voće, 0,02 – vinove loza;

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket