Agrodin 60 WP

Suzbijanje bolesti u usevu/zasadu : višnja, trešnja
Klasa: Fungicid nesistematik sa protektivnim i delimično kurativnim delovanjem

Aktivna materija: dodin 650 g/kg

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Pakovanje: 100 g, 500 g

Karenca: 21 dan-višnja, trešnja

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Višnja,Trešnja 0,1% (10 g u 10 l vode) Od faze precvetavanja (faza 69 BBCH skale) i kasnije prema potreb

Mehanizam delovanja:

Agrodin 60 WP deluje preventivno, sprečava klijanje spora fitopatogenih gljiva. Poseduje i kurativno delovanje na porast klicine cevi ako se primeni 48 sati od nastanka infekcije.

Spektar delovanja:

Nesistemični fungicid, sa protektivnim i delimično kurativnim delovanjem. Efikasno suzbija prouzrokovača
1 mrke pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Preporuke i napomene:

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi dinokapa, dikofola, triadimefona, Bordovskom čorbom i uljnim i alkalnim preparatima. Bolje se meša sa fungicidima i insekticidima u WP i WG formulaciji. U zasadu se može koristiti u zavisnosti od intenziteta zaraze. Pogodan je za antirezistentnu strategiju. Deluje na niskim temperaturama, ali ispod 5o C može biti fitotoksičan. Veoma je dobre lepljivosti, deluje i kada je lišće vlažno. Kiša ga teško spira. Poseduje jedinstven način delovanja.

MDK:  1.0 g/mg – višnja, trešnja

Fungicidi

Agromarket