Agrofenikan

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Diflufenikan 500 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Karenca: OVP (pšenica, ječam)
Herbicid za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima suncokreta, pšenice i ječma

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENEVREME PRIMENE VREME PRIMENE
ozima pšenica i ječam  0,25 – 0,5 (l/kg/ha)  Po setvi, pre nicanja ili u početnim fazama porasta useva
suncokret  0,25  Po setvi, pre nicanja

Mehanizam delovanja:

Agrofenikan je kontaktni,selektivni i rezidualni herbicid iz grupe Karboksimida koji blokira biosintezu karotenoida. Apsorbuje se uglavnom stabaocetom klijanca i ograničeno se translocira. Na korovskim biljkama uzrokuje “bličing” (beljenje) tkiva.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje uskolisne korovske vrste:
1 mišjakinja obična (Stellaria media)
2 čestoslavica (Veronica spp. )
3 ljubičica (Viola spp. )
4 zdravac (Geranium spp. )
5 koprive (Lamium spp. )
6 broć (Galium aparine )
7 gorušica (Sinapis arvensis )
8 tatula (Datura stramonium )
9 livadarke (Poa spp. ).

Preporuke i napomene:

Može se primeniti samostalno ili u cilju proširenja delovanja u kombinaciji sa herbicidima na bazi izoproturona, pendimetalina, mekoprop-P, hlorotolurona, bromoksinilaflufenaceta, jodosulfuronmetil-natrijuma, glifosata, oksadiazona, isoproturona uz prethodnu proveru kompatibilnosti formulacija.
Može izazvati slabu fitotoksičnost na bazalnim listovima. Ne primenjivati u usevima koji se razvijaju u stresnim uslovima (suša, mraz, visoka vlažnost, fitotoksije drugih herbicida, oštećenja korena, oštećenja od insekata, ekstremnih vrednosti pH). Ne primenjivati u uslovima prognoze obilnih padavina 4 sata po tretmanu. Utrošak vode 200 do 400 l/ha.

MBT(maksimalni broj tretiranja): 1

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket