Anisoplia spp – žitni pivac

Odrasli insekt se u usevu pojavljuje u periodu klasanja (krajem maja,početkom juna). Hrane se zrnom kada je ono u mlečnoj fazi zrelosti. Jedna jedinka može da pojede oko 7 grama zrna. Hraneći se utiče i na osipanje zrna pa šteta može biti i veća. Aktivni su u toku sunčanih i toplih dana. Pojavljuju se na rubovima useva.

Životni ciklus : Larve(grčice) prezimljuju u zemlji useva i iduće godine prave štete u usevima okopavina.

Suzbijanje/zaštita Anisoplia spp – žitni pivac: Hemijsko tretiranje nije preporučljivo jer se štete prave blizu žetve. Zbog karence hemijskih sredstava nije poželjan ovakav vid zaštite.  Poželjna mera je preoravanje ruba  strništa, jer u avgustu ženka na tim mestima polaže  jaja.