Apion lucerke – Apion tenue

Monofagna vrsta koja živi i hrani se isključivo na lucerki.

Životni ciklus : Imago prezimljava i s proleća polaže jaja. Larve i lutke se nalaze u biljkama oko 1-2 meseca, a novi imago se javlja krajem juna i početkom jula meseca.

Ako se u proseku na 10 zamaha kečerom nađe :

2 – 4 imaga ne sprovodi se mera zaštite
6 – 18 imaga tretira se ivični deo polja
preko 20 imaga potrebno je zaštiti celo polje

Suzbijanje se izvodi rano u proleće, pri masovnoj pojavi imaga, odnosno tretiranjem strnjike posle prvog otkosa, koja daje bolje rezultate. od insekticidnih preparata za preporuku su oni na bazi : endosulfanafetionafenitrotionalindana i sličnih, i to u ranom prolećnom periodu. Preporučuje se češće košenje lucerke. Semensku lucerku i detelinu treba tretirati neposredno pred početak cvetanja, kada se pojavljuje najveći broj zelenih cvetnih pupoljaka.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac