Apion lucerke i deteline – Apion pisi

Imaga se hrane lišćem na kojem prave otvore.

Životni ciklus : Prezimljavaju i imago i larva.

Larva se nalazi u pupoljcima na stabljikama i korenovom vratu lucerkeu trećem stadijumu razvića. U proleće se pretvara u lutku, početkom aprila, a nešto kasnije i u imago. Do početka juna se hrani lišćem, a zatim se povlači u letnju dijapauzu, obično u šume i na neka vlažnija mesta. U avgustu se aktivira i preleće na biljke hraniteljke na koja polaže jaja u lisne pupoljke. Nakon polaganja jaja, insekt se povlači na prezimljavanje veoma rano, već u septembru.

Imago prezimljava u površinskom sloju zemljišta ili pod opalim lišćem. U proleće se aktivira i ponovo polaže jaja tokom aprila ili maja, ali je broj jaja znatno manji. Posle polaganja jaja prošlogodišnji imago ugine. Najveći broj ispilelih larvi iz jaja prošlogodišnjeg imaga se osuši sa pokošenim biljkama u vreme prvog otkosa na lucerki.

Suzbijanje se vrši hemijski, preparatima na bazi : endosulfana, fetiona, fenitrotiona, lindana i sličnih, i to u ranom prolećnom periodu.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić
Korišćena literatura: “Štetočine u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji” autor: prof. dr. Pero Štrbac