Bademov cvetojed – Anthonomus amygdali

Larve se hrane unutrašnjim delom pupoljaka i time ga oštećuju . Dok se odrasli oblici hrane lišćem , a u jesen nakon dijapauze dopunski se hrane oštećujući pupove i drvo.

Životni ciklus : Ženka odlaže jaja u cvetne pupove decembar-februar i mart. Odloži prosečno 35 jaja . Embrionalni razvoj traje oko dve nedelje . Iz jaja razviju se larve koje se nalaze u pupoljcima . Njihov razvoj traje 20-30 dana . Odrasli oblici se javljaju mart-maj. Imaju letnju dijapauzu .

Suzbijanje : Tokom zime potrebno je vršiti suzbijanje uljnim organofosfornim insekticidima ili u kasnu jesen Fention ili fosalonom .

tekst preuzet sa sajta : Pinova