Bakterijska plamenjača – Pseudomonas tabaci

Zaraza ovom bakterijom dovodi do nastanka pega na listovima duvana. Pege su obično okružene hlorotičnim prstenom svetle boje, pa se na osnovi ovog simptoma može pretpostaviti o kojoj se bolesti radi. Za tačnu dijagnozu bakteriju je potrebno izolovati.

Suzbijanje : fumigacija metilbromidom, sadnja zdravog rasada, bolesne biljke odstraniti.

Pripremio: dipl ing polj Predrag Nastić