Bentamark

Klasa: Herbicidi
Aktivna materija: Bentazon 480 g/l
Formulacija: SL – koncentrovani rastvor
Pakovanje:
Proizvođač:
Karenca: 63 dana – kukuruz, soja
Plodored: Bez ograničenja
Selektivni kontaktni herbicid, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korovskih vrsta u usevu kukuruza

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 3,0 – 4,0 l/ha Kukuruz u fazi 1 do 5 listova a korovi 2 do 4 lista
soja 3,0 – 4,0 l/ha Soja u fazi 1 do 3 troliske a korovi 2 do 6 lista

Mehanizam delovanja:

Kontaktni herbicid koga usvaja zelena masa pri čemu je slabo pokretan te je nužno da masa bude dobro pokrivena preparatom. Inhibira proces fotosinteze.

Spektar delovanja:

Jednogodišnji širokolisni korovi:
1 Štir obični (Amaranthus retroflexus )
2 vidovčica (Anagalis arvensis )
3 pepuljuga obična(Chenopodium album )
4 tatula (Datura stramonium )
5 broćika-lepuša (Galium aparinae )
6 ptičiji dvornik (Polygonum aviculare )
7 gorušica njivska (Sinapis arvensis )
8 pomoćnica (Solanum nigrum )
9 čičak (Xanthium strumarium ).
Višegodišnji širokolisni korovi:
1  Maslačak (Taraxacum officinale )

MBT(maksimalni broj tretiranja): 1

KARENCA: 63 dana – kukuruz, soja

PLODORED: Bez ograničenja kod normalne smene useva u plodoredu

MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija(mg/kg): 0,1 – soja, kukuruz

Preuzeto sa izvornog sajta : Agromarket