BM 86

Klasa: Stimulatori oplodnje

Aktivna materija: Sadrži krem alge Ascophyllum nodosum G14, azot, bor, magnezijum-oksid i molibden

Formulacija: tečna formulacija

Pakovanje: 1 l, 5 l

Proizvođač: Goemar

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Jabučasto voće 3 l/ha tri puta u toku cvetanja početak cvetanja (roze pupoljak), sredina cvetanja i opadanje latica

Mehanizam delovanja:

BM 86 primenjuje se kao tečni rastvor za folijarnu primenu u voćarstvu i povrtarstvu u fazi cvetanja kada u kritičnom periodu za razvoj biljke obezbeđuje aminokiseline, vitamine, polisaharide i fitohormone preko G14 kao i ostale mikroelemente. Time se postiže: 1) Kroz sintezu poliamina bolje zametanje ploda. 2) Brži i ravnomerniji rast plodova kroz bržu deobu ćelija 3) Bolja redistribucija hranjljivih elemenata 4) Veći broj plodova veće dimenzije

Spektar delovanja:

BM 86 se primenjuje kao tečni rastvor za folijarnu primenu u voćarstvu i povrtarstvu u fazi cvetanja kada u kritičnom periodu za razvoj biljke obezbeđuje aminokiseline, vitamine, polisaharide i fitohormone preko G14 kao i ostale mikroelemente .

Time se postiže:
1 Kroz sintezu poliamina bolje zametanje ploda.
2 Brži i ravnomerniji rast plodova kroz bržu deobu ćelija.
3 Bolja redistribucija hranjljivih elemenata.
4 Veći broj plodova veće dimenzije.

Preporuke i napomene:

U tank miksu BM 86 se dodaje na kraju. Meša se sa pesticidima osim onim podložnim kalcifikaciji. Biostimulator BM 86 je na bazi prirodnih materija i nije štetan za pčele.

MBT: 3 puta sa intervalom izmeđju tretiranja 10 – 15 dana

Stimulatori oplodnje i regulatori rasta

Agromarket