Brašnena (zelena) šljivina vaš – Hyalopterus pruni

Vaši se javljaju na naličju lista, u kolonijama, telo im je prekriveno brašnavim, voštanim izlučevinama. Napadnuto lišće nije deformisano, ali lako opada. Kao i sve vaši, intenzivno luče mednu rosu, i na tim mestima se naseljavaju gljive čađavice. Kritičan prag štetnosti ( EPPO standards PP2 ) je kada je 10% lišća napadnuto.

Životni ciklus: Zelena, šljivina, vaš ima više generacija godišnje. Prezimi u formi jajeta, u pukotinama kore. Tokom marta se iz jaja pile ženke „osnivačice“, koje obrazuju kolonije krilatih i beskrilatih formi.
Hyalopterus pruni

Suzbijanje : Preporuka je suzbijati vaši na početku formiranja prvih kolonija,  preparatima:

Perfekthion (a.m. dimetoat) 0,075-0,1%

Etiol-tečni (a.m. malation) 0,15-0,25%

Lannate 25-WP (metomil) 0,15%

Decis 2,5 EC ( a.m. deltametrin )  0,03-0,05%
Dimetogal (a.m. dimetoat )  0,075-1%
Pyrinex 48 EC (a.m. hlorpirifos)  0,1-0,15 %

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Korišćeni tekstovi : PIS Vojvodina autori : Vesna Durutović , Melita Dejanović