Breskvina cigarasta lisna vaš – Myzus varians

Vaši žive na naličju lišća gde vrlo intenzivno sišu biljni sok što rezultira uvijanjem rubova lista prema dole tako da list poprimi izgled cigarete . Prema tom simptomu se ova vrsta najlakše razlikuje od vrste Mizus persicae .

Životni ciklus : Holociklička je i obično heterecijska vrsta . Sekundarni domaćini su biljke iz roda Clematis . Može biti i monoecijska kada ceo svoj životni ciklus završava na breskvi . Ako je heterecijska onda prezimi kao zimsko jaje položeno oko pupoljaka breskve . Sišu na naličju lišća . Prilično rano , krajem maja i početkom juna , migriraju na letnje sekundarne domaćine iz roda Clematis . Ženke se u oktobru ili novembru ponovo vraćaju na breskvu.

Myzus varians-steta

Tekst preuzet sa sajta: Pinova