Bullit

Klasa: Insekticid iz grupe Neonikotinoida

Aktivna materija: Imidakloprid 700 ± 25g/l

Formulacija: WS – Vododisperzibilni prašak za vlažno tretiranje semena crvene boje

Pakovanje: 5 kg

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Primena :
USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Silažni i merkantilni kukuruz 0,25 kg na 100 kg semena Prilikom dorade semena

Mehanizam delovanja:

BULLIT je insekticid iz grupe Neonikotinoida sa translaminarnom i selektivnom aktivnošću i kontaktnim i digestivnim delovanjem čime inhibira enzim acetilholinesteraze te dolazi do nagomilavanja acetilholina.

Spektar delovanja:

Zemljišni štetne insekti :
1  larve žičnjaka (Agriotes spp., Fam. Elateridae )

PREPORUKE I NAPOMENE:
Tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja. Prilikom setve tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje. Tretiranje semena se vrši tako što se semenu kukuruza od 100 kg, doda 2 l vode uz mešanje koje traje 5 minuta, a zatim se doda 0, 25 kg preparata, uz mešanje od 15 minuta. Preparat Bullit se može nanositi na seme u svim postojećim uređajima i aparatima koji se koriste za vlažno tretiranje semena. Preparat se može mešati sa drugim preparatima za tretiranje semena. Preparat nije fitotoksičan za kukuruz u količini u kojoj se primenjuje.

MBT: 1
KARENCA: OVP
MDK(mg/kg): 0,1 – kukuruz

Sredstva za tretiranje semena

Agromarket